01_zrodenie_legendySéria Spirit animals je fantasy oddychovka pre deti

Autor venoval knihu svojej dcére Sadie, ktorá zbožňuje zvieratá. Do deja ich vložil hojne a dal im vznešené vlastnosti. Tak ako sa na každú veľkú fantasy sériu patrí, aj tu dej plynie vcelku pomaly a text len veľmi pozvoľna vysvetľuje kto je kto a čo sa bude v nasledujúcich dieloch diať.