Projekt je pomenovaný podľa gréckeho autora bájok Ezopa. Každá bájka obsahuje na konci didaktické poučenie, ktoré sa môže použiť aj v dnešnej dobe. Bezpečnosť na internete, mnohí žiaci, ale aj rodičia nepovažujú za dôležitú. Našou úlohou bude priamo na vyučovaní ukázať, ako sa týchto negatívnych vplyvov vyvarovať.

  • Bájka o psovi a zajacovi – ponaučenie: Očakávame od ľudí, že nám ukážu pravú tvár
  • Bájka o líške a černicovom kríku – ponaučenie: Nečakaj pomoc od toho, kto ti nemôže pomôcť
  • Bájka o líške a diviakovi – ponaučenie: Buď vždy na všetko pripravený
  • Bájka o vetre a slnku – ponaučenie: Niekedy dosiahneme presviedčaním viac, ako silou
  • Bájka o prasati a ovci – ponaučenie: Nemali by sme robiť závery, kým nepoznáme celú pravdu
  • Bájka o vlkovi a koze – ponaučenie: Nie každý, kto sa ti zalieča, je tvojím priateľom.

Bájky boli nakrútené v spolupráci s Filmovou školou v Košiciach.

Tento projekt bol podporený Nadáciou Orange.