Projekt „Zábavná hodina“ sme pripravili pre žiakov, učiteľov ale aj širokú verejnosť. Chceli by sme ukázať na možnosť nových metód vo vyučovacom procese. Zábavná hodina bude vysvetľovať a názorne ukazovať fyzikálne, chemické, matematické javy zábavnou formou v televíznej relácii. Nie všetci žiaci majú kladný vzťah k prírodovedným predmetom a touto reláciou by sme chceli žiakov nainfikovať k lepšiemu vnímaniu vedy, ktorá je súčasťou vzdelávacích plánov učiteľov. Ukážeme žiakom pokusy z rôznych oblastí vedy na príncípe zadania úlohy, diskusií riešenia otázok, ukážok pokusov, vyskúšanie pokusu a na záver vysvetlenie fyzikálneho javu, ktorý so žiakmi riešime.