Video o absolvovaní kozmického výcviku v Eurospace centre v Belgicku.